Jarní hnojení ovocných stromů a keřů
Říj27

Jarní hnojení ovocných stromů a keřů

K jarním pracím zahrádkáře patří i doplňkové hnojení. Doposud je velmi rozšířené a v praxi používané jednorázové hnojení, které se však jeví jako neefektivní a tím také méně ekonomické. Provádí se zpravidla na podzim nebo také až na jaře (tzv. „startovací jarní dávky“). Hlavním důvodem jednorázového hnojení je Časová úspora. Nevýhody jednorázového hnojení jsou však tak zřejmé, že nemohou vyvážit časovou pracovní úsporu zahrádkáře. Při...

Přečíst
Hnojení ovocných stromů
Říj27

Hnojení ovocných stromů

Pro většinu zahrádkářů je nejdůležitější živinou dusík, protože se jím dá rychle ovlivňovat růst a kvetení ovocných stromů. Při hnojení však nelze přehlédnout, že je v našich podmínkách nejpohyblivější a nejméně stálou živinou. Tato vlastnost způsobuje, že při hnojení dusíkem vznikají v praxi problémy. Je proto i řada názorů, zkušeností a doporučení, jak tuto výživu zajišťovat. Rozdílné je čerpáním dusíku u jabloní během roku:...

Přečíst
Fosforečná hnojiva – základní a nenahraditelná
Říj25

Fosforečná hnojiva – základní a nenahraditelná

Podobně jako dusík, hraje i fosfor prvořadou úlohu v látkové výměně. Zabezpečení vysoké úrovně fosforečné výživy je jednou z nejdůležitějších podmínek vysokých úrod. Fosfor je nezbytně nutný pro vývoj generativních orgánů. Brzdí rostliny v příliš bujném růstu, vyvolaném nadbytkem dusíku. Fosforečná hnojivá obsahují kromě hlavní živiny — fosforu — i další prvky. Významný je zejména výskyt vápníku v řadě fosforečných hnojiv. Například...

Přečíst
Listová hnojiva – zapomenuté způsoby hnojení
Říj25

Listová hnojiva – zapomenuté způsoby hnojení

Rostliny jsou schopny přijímat minerální živiny jak kořeny, tak i listy. Tento poznatek není nový, neboť je znám již z poloviny minulého století. Rostliny mohou být vyživovány výhradně hnojením na list, což je však pracovně velmi náročné. Listy totiž snášejí jen poměrně málo koncentrované roztoky hnojiv, takže je třeba mnoha postřiků k dodání dostačujícího množství živin. Také při pěstování zeleniny, ovoce, révy vinné a okrasných...

Přečíst
Jak vlastně fungují hnojiva
Říj24

Jak vlastně fungují hnojiva

Každý zahradník tuší, že by měl svou okrasnou nebo ovocnou zahradu občas přihnojit. Jak taková hnojiva vlastně fungují, a co se po jejich použití v půdě s rostlinami vlastně děje ? Vše co se v přírodě děje, má vždy souvislost s chemickými látkami a chemickými ději. Někteří pěstitelé pokládají chemii za něco cizího, co na zahrádku nepatří. Neuvědomují si, že chemie jim dělá „divy“ takřka před očima na jejich vlastní zahrádce, i když...

Přečíst