Sfinx

Sfinx obsahuje 1/2 dusíku v rychle působící formě led­kové a 1/2 dusíku v pozvolněji působící čpavkové formě; fosfor je vodorozpustný. Draslík je v síranové formě; obsa­huje rovněž mikroelementy. Hnojivo je vhodné především k hnojení květin.