Amofos

Hnojivo, které má vysoký účinek a řadu předností je vítaným prostředkem zahrádkářů k dosažení vysokých a kvalitních sklizní. Takovým je i zatím méně známé dusíkatofosforečné hnojivo AMOFOS. Již to, že při jeho použití dodáváme současně dvě živiny — dusík a fosfor — je výhodou.
Průmyslové hnojivo AMOFOS obsa-huje 11 až 12 % N a 21 až 23 % P. V podstatě je to fosforečnan amonný, v němž je dusík (N) ve formě čpavkové a fosfor (P) ve formě vodorozpustné. To zaručuje rychlý účinek fosforu po aplikaci hnojiva, který je zesílen přítomným čpavkovým dusíkem. K této přednosti přistupuje ještě možnost využít toto hnojivo v tekutém stavu, neboť se snadno rozpouští ve vodě.
AMOFOS je dodáván na trh v granulované formě s minimálním podílem 90 % granulek velikosti od 1 do 3 mm. Barvu má tmavošedou až světle kávovou, a je málo hygroskopický s vlhkostí do 2 %. Vysoká koncentrace živin v tomto hnojivu (kolem 34 %) je výhodou při dopravě a skladování (malý objem hnojiva). Na druhé straně je však nutné pečlivě a stejnoměrně toto hnojivo rozhazovat, aby nedocházelo k přehnojování a nedohnojování lokalit na záhonu.
Míchat se může AMOFOS se síranem amonným, ledkem amonným s vápencem, močovinou, draselnými solemi a chloridem draselným. Nesmí se míchat s dusíkatým vápnem, thomasovou moučkou a páleným vápnem, pokud je někdo má ještě v zásobě.
Ve srovnání se superfosfátem je účinnější. Například v pokusech s bramborami dal AMOFOS ve srovnání se superfosfátem o 17 % vyšší přírůstek výnosu hlíz.
Hnojivo AMOFOS je vhodné do neutrálních půd, především hůře zásobených fosforem. Do silně kyselých nebo zásaditých půd se nehodí. Při přípravě půdy ho používáme před výsevem nebo výsadbou, zejména k plodinám náročným v prvé třetině až polovině vegetace na fosfor a méně ná¬ročným na dusík. Jsou to především plodové zeleniny jako okurky, rajčata či jako hnojivo na papriky. Ale i pro kedlubny, salát, špenát či brambory, popř. luskoviny, je Amofos vhodný pro svůj nižší podíl dusíku a čpavkovou formu a vyšší podíl lehce přijatelného fosforu. Avšak i u dalších plodin jej lze s výhodou použít za předpokladu, že vyšší nároky na dusík uhradíme v průběhu vegetace přihnojením ledky, nebo že se dusík uvolní z bohatších organických zásob v půdě (tzn. z hnoje, plodin zeleného hnojení apod.).
U plodin náročných na fosfor i během pozdější vegetace (plodové zeleniny, ovocné plodiny ap.) využíváme AMOFOS též k přihnojení. Účinek je rychlý a dobrý za předpokladu, že toto ve vodě rozpustné hnojivo dodáme ve formě zálivky. Použít jej lze i jako postřiku na list (asi v 1—2% koncentraci). Avšak pro nízký objem živin, který touto cestou můžeme dodat, uplatňujeme toto opatření jen při akutním nedostatku fosforu (tzv. hla-dovění), kdy v důsledku nepříznivých půdních vlastností (např. silně kyselé půdy) by se fosfor přes kořeny do rostlin nedostal.