Superfosfát

Superfosfát je šedý až nahnědlý kyprý prášek nebo granulky; fosfor je ve vodorozpustné formě (při rozpouštění superfosfátu ve vodě přejde fosfor do roztoku a v neroz­pustném zbytku zůstává sádra). Je vhodný pro základní hnojení při přípravě půdy (také i k zásobnímu hnojení podzim) a jeho výluh k zálivce, popř. postřiku; malo­obchodní balení granulovaného superfosfátu bývá 5 a 10 kg.

V současné době se vyrábí jednoduchý superfosfát jak v granulované, tak i v práškové formě. Chemicky je to v podstatě směs kyselého fosforečnanu vápenatého a síranu vápenatého s proměnlivým obsahem vody. Superfosfát práškový je šedý až šedohnědý kyprý prášek typicky nakyslého zápachu. V granulovaném superfosfátu je toto hnojivo ve formě granulí převážně o velikosti 1—4 mm. Všechny superfosfáty jsou fyziologicky neutrální — tedy bez vlivu na půdní reakci. Podle druhu použití suroviny (africké fosfority nebo Kola apatit) se pohybuje obsah P2O5 v práškovém superfosfátu mezi 16,5 až 18,5 procenta a u granulovaného výrobku činí 17,5—19,5 °/o. Dále obsahují kolem( 20 % vápníku, 9,5 % síry a granulovaný superfosfát ještě navíc 1 % dusíku)

Obsah fosforu v superfosátu

Fosfor v superfosfátu je ve vodě rozpustný, a proto rychle působí. Superfosát je vhodný ke všem plodinám ke hnojení před setím, ale i při orbě, popř. během vegetace. Fosfor je nevyhnutelně potřebný pro mnohé metabolické procesy rostlin, proto je zabezpečení vysoké úrovně výživy rostlin fosforem jednou z nejdůležitějších podmínek vysokých a stabilních výnosů. Kritickým obdobím fosforečné výživy je začátek vegetace, období maximální potřeby spadá do období kvetení a tvoření plodů.
Na kyselých půdách vzniká při použití superfosfátu nebezpečí, že se větší část rozpustného fosforu „zvrhne“ (stane se pro rostliny těžko dostupný). Před touto nežádoucí reakcí chrání fosfor v půdě nejlépe organické látky a úprava půdní reakce vápněním. Proto je účelné používat v těchto podmínkách superfosfát ve směsi s organickými hnojivý. Doporučuje se jej rozhodit na hnůj nebo kompost a společně zapravit. Superfosfát je vhodný také k obohacování močůvky fosforem, který snadno přechází do roztoku, vyrovnává poměr živin v tomto statkovém dusíkodraselném hnojivu a zabraňuje ztrátám čpavku. Na 1 hl močůvky přidáváme 1—2 kg superfosfátu.
Ztrát z vyplavování fosforu není třeba se obávat ani na propustných půdách. Dávkování superfosfátu se dělá hlavně na základě agrochemického rozboru půdy. Rámcové dávky superfosfátu k základnímu hnojení zahradních plodin při střední zásobě fosforu v půdě jsou uvedeny v následujícím přehledu (při malé zásobě fosforu v půdě se dávky zvyšují o 25 až 50 %).

 

Skupina

Stupeň plodnosti

Dávka v kg/100

ovocných plodin

nebo stáří výsadby

m2

Jádroviny a

začínající

2

peckoviny

střední

3

 

vysoká

4

Keřové drobné

začínající

2

ovoce

střední

4

 

vysoká

6

Jahody

1. rok1*, 2. a 3. rok

4

** hnojení kompostem před výsadbou v dávce 500 kg/100

m2

Zeleniny (před setím nebo výsadbou)

 

Skupina zelenin

Druh

Dávka v g/m2

Košťáloviny

kapusta**, kedlubny

60

 

květák**, zelí**

70

Kořenová zelenina

   
 

celer**

60

 

černý kořen, karotka,

 
 

petržel, červená řepa,

 
 

ředkvička

45

 

ředkev

30

Plodová zelenina

okurky**, rajčata**

70

 

paprika, tykev

60

Cibulová zelenina

cibule, česnek, pór

45

Listová zelenina

salát, špenát

60

 

štěrbák

45

Luskoviny

hrách, fazole

45

Vytrvalé a aromatické

křen

45

zeleniny

reveň

60

 

kopr

30

Ostatní

rané brambory*

50