Pařeništní zemina

Pařeništni zernina je nepostradatelná pro předpěstování sadby i pro pěstování zeleniny a květin v pařeništích a ve sklenících. Ošetřování pařeništní zeminy se musí věnovat zvláštní pozornost.
Při vyvážení pařenišť zkompostujeme vrchní zeminu odděleně a dopiníme ji živinami v průmyslových hnojivech (na 1 1113 asi 1 kg superfosfátu a 1 kg 40% draselné soli).
Novou pařeništní zeminu připravíme kompostováním 1 dílu ornice, 1 dílu hnoje a 2 dílů rašeliny. Před komposto-váním se na 1 m3 přidá a dobře promíchá 6 kg superfosfátu nebo mletého surového fosfátu (popř. kostní moučky), 2 kg síranu amonného nebo 1 kg močoviny, 3 kg 40% draselné soli nebo 2 kg 60% draselné soli a 5 kg mletého vápence.

Pařeništní zemina má být velmi humózni (obsah nad 10 cy, humusu) s neutrální až slabě alkalickou reakcí (pH kolem 7-7,3). Používáme-li pařeništní zeminu pro výsevy, přidáváme 30 % písku a 20 % zdravé ornice, pro hrnkováni sazenic je nutný přídavek 10% písku a 10-15% ornice.