Dělení hnojiv

Látky, které přidáním do živného prostředí rostlin mohou zvýšit příjem živin, a tím i sklizně, popřípadě jakost rostlin, nazýváme hnojivy. Jejich charakteristickou známkou je, že obsahují některou živinu nebo i více živin. Vedle živin mohou obsahovat i humusotvorné a jiné látky, které nepří­mým účinkem podporují výživu rostlin.

Obecně dělíme hnojiva na dva základní typy – Organická hnojiva a Průmyslová hnojiva . Díky intenzifikaci zemědělské produkce dochází v posledních letech čím dál více k používání hnojiv obecně – a ty průmyslová ve spotřebě jasně vedou. Stále se přitom hovoří o vyčerpání půdy, o její degradaci ale hnojení organickými hnojivy se stále nepraktikuje v dostatečné míře. Světlou vyjímku zde zvoří plochy obdělávané „biozemědelsky“ – ty ale tvoří jen malou část celkové obdělávané plochy.