Cererit

Cererit jsou šedé granule; 1/2 dusíku je v rychle působící ledkové formě a 1/2 dusíku v pozvolněji působící formě čpavkové; fosfor je z 1/2 vodorozpustný. Draslík a hořčík jsou ve formě síranové. Ze stopových prvků obsahuje mangan,molybden, zinek a měď; používá se k základnímu hno­jeni, popř. i k přihnojeni během vegetace.