Hnojení okrasných dřevin

Základním rozdílem určujícím výběr hnojiv jsou poža­davky jednotlivých druhů na kyselost nebo zásaditost půdy. Proto pro pěnišníky, azalky, většinu jehličnanů apod. volíme hnojiva fyziologicky kyselá (síran amonný, superfosfát, 40 % draselná sůl), kdežto pro šeříky, kalinu, pivoňky, plamének aj. volíme alespoň fyziologicky neutrální kom­binaci. Průměrná dávka na 10 m2je 0,5 kg dusíkatého hnoji­va, 0,7 kg fosforečného hnojiva a 1 kg draselného hno­jiva.