NPK

NPK 1 jsou šedé granule; 1/2 dusíku je v rychle působící ledkové formě a 1/2 dusíku v pozvolněji působící formě čpavkové; více než 1/2 fosforu je vodorozpustná. Draslík je ve formě chloridové. Používá se k základnímu hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace; maloobchodní baleni bývá 1, 5 a 10 kg.

NPK 2A jsou šedé granule; 1/2 dusíku je v ledkové formě a 1/2 ve formě čpavkové. Obsahuje malý podíl vodorozpustného fosforu (zhruba 10 %); draslík je v chlo­ridové formě. Používá se k základnímu hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace.