Hnojení cibulovin

Cibulnaté květiny (tulipány, narcisy, hyacinty, lilie a některé další drobné druhy) a hlíznaté květiny (mečiky, jiřiny, šafrány, dosny, kosatce aj.) nejsou na půdu zvláště náročné, ale nejlépe se jim daří v živných půdách nepříliš lehkých a vysychavých a nepříliš těžkých a zamokřených. Zásadně nesnášejí přímé hnojení organickými hnojivy, kromě hyacintu.

Základní zásobní hnojení, většinou jen fosforem, se dělá před sázením cibulí. Používáme Thomasovu moučku nebo jiná nekyselá fosforečná hnojiva v dávce 0,60-0,70 kg na 10 m2. U tulipánů se osvědčuje také brzké jarní přihno­jení lehce rozpustnými kombinovanými hnojivy.

Po odkvětu se znovu hnoji proto, aby se podpořil nárůst nových cibuli nebo hlíz. Aby dodané živiny rychle účinko­valy, používá se slabá, asi 0,2 % hnojivá zálivka. Vhodný je roztok hnojiva OBM nebo výluh z drůbežího trusu nebo králičího hnoje. Hnojit můžeme také roztokem průmyslo­vých hnojiv, připravených pro 10 m2 z 0,35 kg ledku amonného s vápencem, 0,25 kg superfosfátu a 0,15 kg síranu draselného na 100 I vody.

Na humózni dobře vyhnojenou půdu je nejnáročnější narcis. Modřenec má rád lehčí vápenitou půdu. Tulipány vyžadují dobrou půdu a přihnojování roztokem hnojiv na začátku kvetení a po odkvětu. Hyacinty se musí každoročně hnojit dobrým kompostem z chlévského hnoje, jinak ne­kvetou.

Lilie jsou náročné na dostatek živin. Vyžadují základní zásobní hnojení fosforem a občasnou hnojivou zálivku během vegetace před květem a po odkvětu, ke které použi­jeme 20 až 30 g síranu amonného nebo ledku na 10 litrů vody (některé druhy lilií vyžadují kyselou reakci, jiné ji nesnášejí.)

Půda pro pěstování mečiků =si mít dobrý obsah humu­su, nesmí být kyselá a těžká. Nepříznivou kyselou půdní reakci otupíme vápenným prachem, který rozhazujeme na podzim. K základnímu hnojení na podzim nebo na jaře použijeme na 10 m2 0,60-0,80 kg superfosfátu a 1,0 kg síranu draselného nebo 2,0 kg reformkali. Dusíkem hnojíme až měsíc po vysazeni ve formě hnojivé zálivky. Na 10 m2 použijeme 100 1 vody, v níž jsme rozpustili 0,30-0,40 kg ledku amonného s vápencem. Druhou hnojivou zálivku ve stejném složení a dávce použijeme za měsíc po první zálivce.

Jiřinky hnojíme stejným způsobem jako mečíky.