Draselná sůl

Draselná sůl 40% a 50% je směs bílých, šedých a na­červenalých, ve vodě dobře rozpustných krystalů; pro svůj obsah chlóru je nevhodná k přímému hnojení plodin citli­vých na chlór. Používá se k základnímu hnojení, popř. i na list.