Kompostovaná zemina

Kompostované zeminy je možno všestranně využít, zejména při zlepšování půdní úrodnosti zelinářských záhonů. Vyrábějí se kompostováním rostlinných zbytků a odpadků, chlévského hnoje a fekálií, které se prokládají zeminou (ornicí) obohacenou fosforem, popř. vápníkem (na 1 m3 kompostu 3-5 kg superfosfátu a 2-3 kg vápna). Nejvhod­nější je výroba formou rychlokompostů.