Rašelina

Přednosti rašeliny je kyprost a schopnost poutat vodu. Proto je důležitou složkou pro předpěstování sadby, zvláště baličkované. Nejvhodnějsí jsou rašeliny, které delší dobu ležely na hromadě a byla prosypány vápnem (v dávce asi 10 kg na 1 q rašeliny), aby se otupila jejich kyselost. Chce­me-li rašelinou zmírnit alkalickou půdní reakci, pak po­užijeme rašelinu neobohacenou vápnem.