Hnojení letniček

Letničkám vyhovují lehčí, záhřevné půdy, neutrální až slabě zásadité reakce. Přímé organické hnojení pro letničky není vhodné.

K základnímu hnojení při přípravě půdy používáme z průmyslových hnojiv hlavně draselná (síran draselný nebo reformkali) a fosforečná hnojiva (superfosfát). Během vegetace přihnojujeme občas hnojivou zálivkou, a to slabým, 0,3% roztokem draselných, fosforečných a méně i dusíkatých hnojiv (ledku amonného s vápencem), popř. pinými hnojivy rozpustnými ve vodě.

Dávky hnojiv na 10 m2 se doporučuji při přípravě půdy ve výši 0,50 kg superfosfátu a 0,50 kg reformkali a na chud­šich půdách ještě 0,30-0,40 kg síranu amonného. Celkový objem hnojiv aplikovaný během vegetace zálivkou by měl činit zhruba 0,15 kg ledku amonného s vápencem, 0,30 kg superfosfátu a 0,30 kg reformkali, rovněž na plochu 10 m2.