Hnojení průmyslovými hnojivy

Průmyslová hnojiva používáme na zeleninových záho­nech pravidelně organicky hnojených v dávkách, které od­povídají náročnosti jednotlivých druhů (viz tabulka

Skupina

zeleniny

Druh

Potřeba hnojenl,)

Poznámky

dusika-

tého

(N)

fosfo-

rečného

(P)

drasel-

něho

(K)

Košťáloviny kapusta

kedlubny

květák

zelí

V

S

VV

VV

V

V

VNT

VV

V

S

VV

VV

při organickém

hnojení

Kořenoviny celer

černý kořen

karotka

petržel

ředkev

ředkvička

salátová řepa

xj

S

M

S

S

VIVI

S

V

S

S

S

M

M

S

VV

S

VV

S

S

M

S

při organickém

hnojení (platí

pouze pro celer)

Plodové

zeleniny

okurky

paprika

rajčata

tykev

S

S

S

V

VV

V

VV

V

VV

V

V

S

 
Cibuloviny cibule

česnek

pór

M

M

S

S

S

S

S

S

S

)(bez závlahy

nebo intenzív.

J zálivky)

Salátové

zeleniny

salát

špenát

štěrbák

S

S

S

V

V

S

S

VV

M

 
Luskové

zeleniny

hrách

fazole

VM

VM

S

S

V

V

 
Vytrvalé a

aromatické

zeleniny

křen

reveů

kopr

V

V

VM

S

V

VV

S

V

S

 

 

Při závlaze nebo pravidelné zálivce; bez závlahy (pravidelné zálivky) používáme o jeden stupeň.‘ nižší potřebu hnojeni průmyslovými hnojivy.

Vyjádření stupně náročnosti v živinách s ohledem na zásobu přístupných živin v půdě přináší tabulka 13, vy­jádření v nejběžnějších hnojivech tabulka 14.

Dusíkatými hnojivy hnojíme většinou nejen při přípravě půdy k výsevu nebo výsadbě, ale zčásti i během vegetace. Platí zásada, že čím větší je celková dávka, čím delší vegetační doba, čím lehčí půda, čím rozpustnější forma dusíku a čím silnější intenzita zavlažování, tím více rozdě­lujeme celkovou dávku dusíku na dílčí dávky, tzn. že tím častěji přihnojujeme. Nejčastěji používáme 1/3-1/2 N před setí= a zbytek během vegetace. Hnojení během vege­tace provádíme buď „na sucho“, nebo formou hnojivé záliv­ky, popř. postřikem. Abychom rostliny při hnojení nespálili, dbáme především na to, abychom záhon po každém při­hnojení zalili, a dále na to, aby koncentrace hnojiva v rozto­ku nebyla příliš vysoká.

Fosforečná a draselná hnojiva tradičně zapravujeme do půdy při předseťové nebo předsadbové přípravě. U velmi náročných plodin na tyto živiny používáme také část (do 1/3) k přihnojování během vegetace na list, nejlépe v kombinovaných hnojivech NPK.

U fosforečného a draselného hnojeni je však možné také využit výhody zásobního hnojení na 2 až 3 roky. V praxi to znamená, že dávky určené pro první až druhou, popř. třetí plodinu sloučíme a zapravíme na podzim (nejlépe s organickou hmotou) při rytí záhonu. Následné druhy zelenin se na zásobně vyhnojených záhonech v dalších letech (2-3) každoročně hnoji jen dusíkatými hnojivy. Fosforečnymi a draselnými hnojivy se již nehnojí, pouze u velmi náročných druhů je možné aplikovat na jaře nízkou startovací dávku pro počáteční růst (nejlépe ve formě kombinovaného NPK hnojiva v dávce 0,1 až 0,2 kg na 10 m2). Předností zásobního hnojení je úspora práce, lepší využití živin z hnojiv, rychlejší vzestup staré půdní síly, urychlení setby nebo výsadby a zamezení nepříznivého vlivu vysoké koncentrace hnojiv v povrchové vrstvě, která nepříznivě ovlivňuje vzcházení zeleninových semen.

Většina zahradních půd má tak příznivé vlastnosti (dostatek humusu, neutrální půdní reakce), že lze na nich uplatnit všechny druhy a typy hnojiv, od fyziologicky ne

utrálnich hnojiv až po hnojiva fyziologIcky kyselá nebo zásaditá, od lehce rozpustných hnojiv až po hnojiva tížeji dostupná apod.

Určité starosti bývají s draselnými hnojivy, protože bývají k dostání většinou jen v chloridové formě (nikoliv síranové). Vysoký obsah chlóru (popř. sodíku) v draselných solích je pro většinu zelenin nežádoucí (hlavně u plodových zelenin), a proto se doporučuje je včas zapravit, a to buď na podzim, nebo během zimy, aby se chlór, popř. i sodík do začátku vegetace vyplavily.