Mletý fosfát

Mletý fosfát je sypký šedý nebo hnědý prášek neroz­pustný ve vodě; forma fosforu je pozvolně působící. Je vhodný pro meliorační a zásobní hnojení, nejlépe společně s organickou hmotou.