Hnojení organickými hnojivy

Při pěstování zeleniny hnojíme půdu organickými hnojivy (hnojem, komposty, Vitahumem apod.) obvykle každým druhým rokem.

Příklady organizace organického hnojeni na zelinářské zahrádce jsou uvedeny v tabulce

 Příklady organizace organického hnojení na zelinářské zahrádce

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

záhon košťálovin

záhon kořenové zeleniny

záhon plodové    zeleniny

záhon cibulovin
záhon kořenové  zeleniny

záhon plodové  zeleniny

záhon cibulovin

záhon košťá/ovin

záhon plodové   zeleniny

záhon cibulovin

záhon košťálovin

záhon kořenové zeleniny

záhon cibulovin

záhon košťálovin

záhon kořenové zeleniny záhon plodové  zeleniny

Při užší specializaci sortimentu zelenin valíme takový sled plodin, aby nejpozději za dva roky byl záhon vyhnojen organickými hnojivy nebo aby na něm byla zařazena lusko­vina, která poutáním vzdušného dusíku hlizkovymi bak­tériemi na koříncích přispívá ke zlepšení půdní úrodnosti. Dva příklady vhodného zařazení organického hnojení při­náší tabulka

Příklady zařazení organického hnojení v zelinářských sledech

A.

B.
1.

O

rané brambory

květák

1.

O

rané kedlubny

květák

2. karotka

špenát

2. salát

kedlubny

celer

3.

O

salát

rajčata a okurky

3.

O

kedlubny

okurky

4. ředkvičky

pór

4. naťová cibule

ředkev

5.

X

hrách na lusky

salát

5.

X

fazole

špenát

 

Vysvětlivky: O = organické hnojení

X = zúrodňovací účinek luskovin

Nároky různých druhů zelenin na intenzitu organického hnojeni jsou uvedeny v tabulce 11.

Střední dávky dobře vyzrálého hnoje k zeleninám, v tzv. první trati (košťáloviny, plodové zeleniny, celer, popř. salátové zeleniny), se pohybují při hnojení každým druhým rokem od 25 do 30 kg na 10 m2. Hnojíme-li v delších časo­vých odstupech (3 až 4letých), používáme dávky kolem 40-60 kg na 10 m2. Hnůj po rozhození zapravujeme ihned do půdy, a to na lehčích půdách hlouběji (15-20 cm), na těžších mělčeji (10-15 cm), vždy na podzim.

Slamnatý nebo špatně vyzrálý hnůj zeleninám většinou nesvědčí. Hnůj je v zahrádkách často nahrazován zahradním kompostem nebo průmyslové vyráběným Vitahumem, který se používá při dvouletém až tříletém cyklu v dávkách kolem 60 kg na 10 m2.

Nedostatek hnoje nebo kompostu lze vyrovnat i tzv. zele­ným hnojením, pro které se nejlépe hodí vikvovité rostliny (bob, seradela, peluška, komonice, vičenee, hrách a vikev). Plodiny pěstované na zelené hnojení se většinou zapravuji do půdy na podzim, ojediněle na jaře.

Močůvkou se hnojí v dávce 10 až 20 litrů na 10 m2 na kyprou zem nebo během vegetace ve dvojnásobném čtyřnásobném zředěni.

Plodové zeleniny náročné (nejvíce rajčata)

nejméně tykev)

nevadí jim ani čerstvý

hnůj

Kořenoviny nesnášejí přímé hnojení

hnojem (výjimka celer)

hnojení vyzrálým kon-x‑

postern    je   prospěšné,

k celeru a petrželi lze

použít močůvku

Cibuloviny nesnášejí čerstvé orga-

nické hnojení (výjimka

pór a některé odrůdy

česneku)

na velmi chudých pů‑

dách lze dobře použít

uležený komp o st) k póru

lze použít močůvku ne‑

bo kompost, k česneku

kompost

Luskovezeleniny nehnojí se organickými

hnojivy

keříčkové a pnoucí fa‑

zole    je   možno   hnojit

kompostem

Vytrvalezeleniny střídá se organické kino‑

jeni s hnojením minerál‑

ním

Salátové zeleniny snášejí organické

hnojení

za kompost jsou vděčně

Trus domácího zvířectva se používá v pevné formě v dávce 10-20 kg na 10 m2.