Hnojení kořenové zeleniny

Přehnojovánfm dusíkem se zhorší kvalita kořenů. Zejména u karotky působí již dávky dusíku nad 80 g na 10 m2 nepříznivě na skladovací vlastnosti, popř. i snižují výnos. Ledkováni během vegetace má dobrý vliv na vybarveni kořenovin. Na pevnost a barvu dužniny ka­rotky má příznivý vliv vápník. Kvalitu a trvanlivost skliz­ňových produktů příznivé ovlivňuje draslík. Vzhledem k tomu, že kořenoviny jsou značnými konzumenty chlóru (zejména celer), je možno je hnojit výhradně draselnými solemi.