Hnojení zeleniny v pařeništi a skleníku

Při rychlení zeleniny je důležitý nejen výběr, popř. úprava vhodné zeminy v pařeništi, ale i zesílené hnojení a přihno-jování průmyslovými hnojivy, aby se urychlil růst nebo ranost dozrávání plodů. Potřebná hnojiva (viz tabulka 16) dodáváme v menších dávkách, častěji během vegetace. Pro přihnojování je nejvýhodnější hnojiva zálivka (ledky nebo pinými hnojivy).
Zelenina pěstovaná pod sklem má vlivem sníženého příjmu světla poněkud vyšší nárok na draslík. Musíme se však vyvarovat přehnojení dusíkem, které snižuje kvalitu rychlené zeleniny.

Salát 0,35 LAV 0,40-0,50 SP 0,25-0,30 DS

1,0 NPK 2

Rajčata 0,50 SA 0,60-0,85 SP 0,80-4,00RK

Kedlubny 0,35 LAV 0,40-0,50 SP 0,25-0,30 DS

1,0 NPK 2

Květák 0,50 LAV 0,80 SP 0,40 DS

1,4 NPK 2,

Okurky*) 0,85 SA 0,55 SP 0,70 RK

1,6 NPK 2

 

Vysvětlení zkratek : SA siran amonný, LAV ledek arrionný s vá­pencem, SP superfosfát, DS draselná sůl 40%, RK reformkali. *) Mohou se týdně postřikovat listy 25 1/10 rri2 roztokem všech živin. Na 101 vody rozpustíme 0,015 kg ledku arnonného s vápencem, 0,04 kg superfosfátu (výluhu) a 0,04 kg reformkali.