Ledek amonný s vápencem

Ledek amonný s vápencem jsou světle šedé až světle hnědé granulky (drobné hrudky); ve vodě je rozpustný.Dusík je z 1/2 ve čpavkové formě a z 1/2 ve formě ledkové. Používá se univerzálně při přípravě půdy, během vegetace a k zálivce; maloobchodní balení bývá 5 a 10 kg

Ledek amonný s vápencem je zrnitá hmota šedé až světle hnědé barvy podle druhu použitého vápence a dodá vá se v granulích velikosti až 4 mm. Chemicky je to směs dusičnanu amonného a mletého vápence; přidáním 20 % vápence se získá ledek s 27,5 % N. LAV 27,5 má zlepšené fyzikálně mechanické vlastnosti proti typu s 30 procenty dusíku. Zároveň bylo odstraněno nebezpečí samovznícení a výbu chu, což je v souladu se světovými normami pro bezpečnou manipulaci
a skladování . ledku amonného s vápencem, jenž má obsahovat max. 27,5 °/o N. Dusík je z poloviny v ledkové a z poloviny ve čpavkové formě. Ledek amonný s vápencem zaujímá v sortimentu dusíkatých hnojiv jedno z hlavních míst. Kombinace rychle působícího ledkového dusíku s čpavkovým, do určité míry pozvolněji působícím a půdním komplexem dobře poutaným dusíkem, umožňuje používání tohoto hnojivá jak před setím, tak i v době vegetace rostlin. Skutečnost, že po rozházení ledku amonného s vápencem, zejména za suchého počasí, se často nalézají zbytky hnojivá, vede k domněnce, že ledek je za sucha málo účinný. To se však neshoduje se skutečností, neboť lehce rozpustný dusičnan amonný vniká po rozházení rychle do půdy a je k dispozici rostlinám i za méně příznivých podmínek — tedy i v období sucha nebo chladu., Na povrchu půdy zbývá kostra granule z vápence, která se časem rozpadne. Obdobná situace je u granulovaného superfosfátu (nerozpustný zbytek hnojivá tvoří síran vápenatý) a u kombinovaných hnojiv (obsahují citrátově rozpustný sekundární fosforečnan vápenatý a některá také síran vápenatý).

Dávky ledku amonného s vápencem k základnímu hnojení a k přihnojování během vegetace

Skupina ovocných plodin

Stupeň plodnosti nebo stáří výsadby

Na podzim nebo na jaře

Koncem května až polovina června

Jádroviny a

začínající

1,5

peckoviny

střední

2,2

1,1

vysoká

3,0

2,2

Keřové drobné ovoce

začínající

0,8

_

střední

1,5

1,1

vysoká

2,2

2,2

Jahody

1. rok**)

_ _

2. rok

2,2

1.1

3. rok

2,2

1,1

dávka v kg/m2

m2

 

Skupina zelenin Druh Před setím nebo výsadbou Během vegetace

Košťáloviny

kapusta**)

30

30

kedlubny

22

22

květák**)

36

36

Kořenová zelenina

zelí**)

36

36

celer**)

30

30

černý kořen

22

30

karotka

15

15

petržel

22

30

ředkev

22

30

červená řepa

22

30

ředkvička

8

8

Plodová zelenina

okurky**)

22

22

paprika

22

22

rajčata**)

22

22

tykev

30

30

Cibulová zelenina

cibule1

15

22

česnek

15

22

pór

22

22

 

Skupina zelenin

Druh

Před setím nebo výsadbou

Během vegetace

Listová zelenina

salát

22

22

špenát

22

22

štěrfoák

22

22

Luskoviny

hrách

8

8

fazole

8

8

Vytrvalé a

křen

30

30

aromatické zeleniny

reveň

30

30

kopr

8

8

Ostatní

rané brambory

 22

22