Hnojení zeleniny průmyslovými hnojivy

Vhodně formy základních průmyslových hnojiv pro zeleniny

Skupina

Druh zeleniny

Dusíkatá hnojiva

Fosforeéná

hnojiva

Draselná

hnojiva

Poznámky

p’ted výse‑

vem nebo

výsadbou

na list

Košťáloviny kapusta

kedlubny

květák

zelí

LAV

LAV

LAV

LAV

SA

SA

LAV

LAV

SP

SP

SP

SP

HD/DS

HD/DS

ND/DS

HD/DS

 
Kořenoviny celer SA LAV‘)

SPITM

DS+DS1) 1) v červnu/červenci
  černý kořen LAV LAV2)

SP

DS

2) koncern července
  karotka LAV

LV/LAV2)

SP

DS

2) nadvakrát od června
  petržel LAV  

SP

DS

 
  ředkev LAV  

SP

SD/DS

nadvaktát
  ředkvička LAV

SP

SD/DS

 
  salátová řepa LAV LAV

SP

DS

 
Plodové zeleniny okurky LAV  

SP

SD/HD

 
  paprika LAV LAV

SP

SD

 
  rajčata LAV LAV

SP

SD/HD

 
  tyKev LAV  

SP

SD/HD

 

 

cibuloviny cibule

SA/LAV

LAV5)

SP

SD/HD 5) po 1/3 za 4 až 8 týdnů po
  česnek

SA/LAV

LAV5)

SP

SD/HD vzejiti
  pór

SA/LAV

LAV

SP

DS  
Salátově zeleniny salát

LAV

LAV6)

SP

SD/1–ID 6) 14 dnů po výsadbě
  špenát

LV

LAV

SP

   
  štěrbák

LAV

 

SP

SD/HD  
Luskove zeleniny hrách

SA

 

SP

SD/HD  
  fazole

LAV

LAV7)

SP

SD/HD 7) 1/2 při vzejiti na neutrál‑

ní půdě

Vytrvalé zeleniny křen

SA

 

SP

SD/DS  
  reveri

SA8)

LAV) 8)

TM/SP8) 8)

HD/DS9) s) před výsadbou

 

 

Vysvětlivky: SA = siran amonný, LAV =— ledek amonny s vápencem, LV             ledek vápenatý, SP          superfosfát.,

DS = draselná sůl, SD = síran draselný, HD             hořečnatodraseiné hnojivo (Kainex, Reformkali).