Jak založit kompost ?
Říj25

Jak založit kompost ?

Hmotu, z které zamýšlí zahrádkář vyrobit kompost, odebírá zpravidla ze zahrady nebo z okolí domácnosti či rekreačního objektu ve formě různého odpadu, převážně rostlinného původu. Jde o přísun dost různorodého materiálu, který kromě toho nezískáme najednou. Vše, co se přirozenou cestou rozkládá a co jinak nemůžeme zužitkovat, shromažďujeme a postupně ukládáme na vyhlédnuté, co možno nenápadné místo. Se skládkou začneme kdykoli během...

Přečíst
Kompostování v kompostéru
Říj25

Kompostování v kompostéru

Jakostní kompost je plnohodnotné hnojivo bohaté na humus a obsahuje obvykle všechny živiny i stopové prvky. K přípravě kompostu zužitkujeme různé odpady, které by se znehodnotily jiným způsobem. Zachraňujeme tak mnoho hnojivých hodnot, které účelně zařazujeme do koloběhu. Pokud nemá být kompost nevzhledná hromada v rohu zahrady, potřebujeme nějaký kompostér – tzn. nádubu, ve které se nám kompost bude tvořit. Kompostování v...

Přečíst
Význam biokompostu pro hnojení malých zahrádek
Říj02

Význam biokompostu pro hnojení malých zahrádek

Rostliny čerpají svým kořáním velmi různé chemické látky z půdy. Nejde jen o tzv. živiny, ale i o hromadění (byť v malých množstvích) jiných prvků, které z půdní hmoty přecházejí do rostlinného těla. Hluboké kořeny tak mobilisují četně chemické sloučeniny i z hlubších půdních vrstev a vracejí je do koloběhu látek v přírodě. Člověk zúžitkovává z těla pěstovaných rostlin vždy jen jistou část. V pozůstalém zbytku jsou však obsaženy...

Přečíst
Únava půdy? Přehnojení !
Srp30

Únava půdy? Přehnojení !

Víme, že přihnojováním minerálními hnojivý zajišťujeme dostatek výživy nejen rostlinám, ale současně i mikroorganismům žijícím v půdě. Používáme-li tato hnojivá účelně, můžeme dosáhnout vyšších výnosů, aniž ubíráme z podstaty půdního humusu, ovšem za předpokladu, že ponecháváme v půdě vytvořenou kořenovou hmotu a aspoň díl rostlinných zbytků. Bylo totiž skutečně zjištěno, že k poklesu půdní úrodnosti nedošlo ani tehdy hnojilo-li se 60...

Přečíst
Rašelino písčité komposty
Dub30

Rašelino písčité komposty

V zahradnictví Anglie se ve značné míre již od r .1934 používá kompostu, jehož recept byl vypracován Ústavem zahradnictví Johna Innesse, tzv. „JI – kompostu”. Jeho hlavní složkou je hlinitopísčitá půda. Ale ve spojitosti s těžkostmi se zajišťováním hlínitopísčité půdy potřebné jakosti, vznikla nutnost vytvořit takový kompost, který by neobsahoval tuto hlavní složku. Práce v tomto směru prováděli v Anglii, Německé spolkové...

Přečíst