Půda potřebuje odpočinek
Úno12

Půda potřebuje odpočinek

Půda je živý, organizovaný přírodní útvar, v němž se dějí neustálé a často velmi složité změny. Způsobuje je různá intensita vlivů tzv. půdotvorných činitelů poukážem z nich jen na působení vody v půdě, na vliv porostů, atd. Tyto změny mohou být příznivé. Když převládne působení nevítaných činitelů, poruší se rovnováha v půdě a nastane pokles úrodnosti, sklizeň a výnosy klesají, a půda celkově spěje k malé nebo žádné plodnosti Příčiny...

Přečíst