Hnojení jabloní, hrušní a drobného ovoce
Říj27

Hnojení jabloní, hrušní a drobného ovoce

Pro dobrý růst výhonů, tvorbu květních pupenů a k tomu, abychom dosáhli vysoké úrody, je dusík nepostradatelný. Při hnojení touto živinou je třeba vycházet z několika činitelů, jako je specifičnost a náročnost druhu a odrůdy, stáří stromů, dosahované výnosy, použitá podnož, řez, půdní a klimatické podmínky a v neposlední řadě jsou to i hnojivá, která máme k dispozici. Méně dusíku je někdy více Z ovocných plodin jsou na dusík náročné...

Přečíst
Hnojíme okrasné stromy a keře
Zář30

Hnojíme okrasné stromy a keře

Péče o přiměřenou výživu ovocných a okrasných dřevin patří  do seznamu nevyhnutelných povinností každého pěstitele. Stromy i keře mají poměrně mocnější, delší a obsáhlejší systém kořenů než většina ostatního rostlinstva, a mohou si hledat výživu i ve hlubších, méně kyprých vrstvách půdy a v širším okruhu svého stanoviště. Naproti tomu mají nevýhodu, že jsou upoutány na své místo obyčejně po mnoho let, často i po několik desítiletí....

Přečíst