Průmyslová hnojiva

Základní druhy průmyslových hnojiv vhodných pro hnojení zahrádek jsou uvedeny níže. Průmyslová hnojiva mají různý vzhled, vlastnosti a po­užití.

Základní druhy průmyslových hnojiv

Skupina hnojiv

Název hnojiva

Zkradca

hnojiva

Střední obsah živin v hnojiva v %

dusík

(N)

fosfor

(f‘)

draslík

(K)

vápník

(Ca)

hořčik

(Mg)

Dusikatá síran amonný SA 20
ledek amonný s vápencem LAV 30 5
ledek vápenatý LV 15 21
močovina MO 45
Fosforečriá superfosfát SP 8,0 18
Thomasova moučka TM ._ 7,0 34 2,0
mletý fosfát MF 11,0 různý
Draselná draselná sůl 40% DS 33
draselná sůl 50% DS50 40
chlorid draselný 60% CHD 50
siran draselný SD 40
kamex KX 33 2,4
reformkali RK 22 5,4

 

Vápenatá hnojivé vápno pálené

mletý vápenec

VP

MV

i         –

I        

-i

35

65 *)

*)

Hořečnatá Kieserit – koncentrát KSK 8 12
Vícesložková Cererit 11 4,0 12 ? 1,0
(piná, NPK 1 12 8,4 16 ?
kombinovaná) NPK 2A 11 4,8 12 ?
Synferta 11 4,8 12 ? 1,0
Hortus 18 5,3 10 ?
Sfmx 16 10,5 18
Fragarin 12 3,5 17 ?
Cucurnin 12 5,3 15 2,4
Allin 12 2,6 12 4 1,2
Herbasyn 1 17 5,4 14 0,6
Herbasyn 2 11 7,7 20 0,6
Herbasyn. 3 21 3,1 12 0,6
Herbasyn 4 14 6,0 16 1,2
Herbasyn 5 9 19,0 9 0,6
Herbasyn 6 9 4,0 11 24 0,8
Herbasyn 7 5 5,5 8 39
Herbapon 15 3,5 25 ? ?
Pražské hnojivo ? ? ? _
Floran práškový ? ? ?
Floran tekutý ? ? ? ….._

Více zde: http://www.zahradni-hnojiva.cz/deleni-hnojiv/prumyslova-hnojiva/