Hnojení ovoce

Hnojení ovocných stromů a keřů na zahrádce má své specifičnosti, které vyplývají z rozdílných nároků na živiny u různých ovocných druhů, čerpání živin z hlubších půd- nich profilů a setrvání na témže stanovišti více let. Střední odběr živin N, P, K u ovocných stromů a keřů ve stáří, kdy nejvíce plodí, uvádí tabulka  Spotřeba živin u ovocných plodin stoupá s rostoucí plod­ností. Nároky ovocných plodin na zásobu živin v půdě Zásoba přístupných živin v půdě, kterou zji’šujeme agro­chemickým rozborem půdního vzorku, nás informuje o tom, do jaké míry je půda schopna uspokojit požadavky plodin, které na ní pěstujeme. Tak jako u jiných plodin zaměřuje se i u ovocných plodin agrochemický rozbor na stanovení přístupného fosforu (P), draslíku (K), popřípadě hořčíku (Mg).

S ohledem na odběr živin u ovocných plodin i z hlubších půdních profilů se doporučuje provádět v ovocných zahrádkách, sadech nebo plantážích rozbor vzorku odebraného z orničrdho profilu (od O do 20 cm) a spodiny (od 21 do 40 cm).

Skupina Druh ovocný

Dusík

Fosfor

Draslík

Vápník

Poznámky

jadroviny jabloně

94

20

116

70

hrušně

70

15

90

50

Peckoviny třešně

82

20

90

140

višně

116

26

116

švestky

105

26

116

22

broskvoně

128

30

150

88

též meruňka

Drobné ovoce rybíz

133

22

70

125

angrešt

80

18

100

70

jahodník

. 60

18

65

70