Hnojení cibulovin

Většinou jsou středně náročné na živiny, avšak dosti citlivé na kyselou půdní reakci. Nadbytek dusíku prodlužuje vegetaci a má za následek, že se cibule pomalu a nedostatečně zatahuje a že se snižuje její sklado­vatelnost. Vhodný je dusík ve čpavkové formě. Zvýšenou potřebu siry pro tvorbu silic zajišťujeme cibulovinám síra­nem amonným nebo síranem draselným, popř. hořečnatým. Fosfor příznivě ovlivňuje včasnou zralost a do určité míry i velikost a pevnost cibuli. Draslík příznivé působí na dozrá­vání a skladovací vlastnosti cibuli. S ohledem na citlivost cibulovin k chlóru není vhodné je hnojit přímo draselnými solemi. U póru zdůrazňujeme letní až časné podzimní hnojení.