Hortus

Hortus je zrnitá sypká hmota bílé až šedé barvy; 1/3 dusíku je v rychle působící ledkové formě a 2/3 dusíku v pozvolnější formě čpavkové; fosfor je vodorozpustný.

Draslík je v siranové formě. Používá se k hnojení před přípravou půdy a během vegetace, nejlépe ve formě zálivky; je vhodný i k postřiku roztokem.