Hnojení okrasných rostlin

I když výživa okrasných rostlin a jejich hnojení patří k základním pěstitelským opatřením, není možné na za­hrádce, kde se různé druhy okrasných rostlin pěstují většinou ve smíšených kulturách, vyhovět individuálním nárokům, a proto, pokud tyto požadavky nejsou příliš odlišné, používáme skupinové hnojeni. V žádném případě to však neznamená univerzální hnojeni jedním typem hnojiv. S ohledem na rozmanité půdní podmínky a ži­vinné poměry nelze se spokojit s tzv. univerzálními hnojivy.