Jarní hnojení ovocných stromů a keřů
Říj27

Jarní hnojení ovocných stromů a keřů

K jarním pracím zahrádkáře patří i doplňkové hnojení. Doposud je velmi rozšířené a v praxi používané jednorázové hnojení, které se však jeví jako neefektivní a tím také méně ekonomické. Provádí se zpravidla na podzim nebo také až na jaře (tzv. „startovací jarní dávky“). Hlavním důvodem jednorázového hnojení je Časová úspora. Nevýhody jednorázového hnojení jsou však tak zřejmé, že nemohou vyvážit časovou pracovní úsporu zahrádkáře. Při...

Přečíst
Hnojení jabloní, hrušní a drobného ovoce
Říj27

Hnojení jabloní, hrušní a drobného ovoce

Pro dobrý růst výhonů, tvorbu květních pupenů a k tomu, abychom dosáhli vysoké úrody, je dusík nepostradatelný. Při hnojení touto živinou je třeba vycházet z několika činitelů, jako je specifičnost a náročnost druhu a odrůdy, stáří stromů, dosahované výnosy, použitá podnož, řez, půdní a klimatické podmínky a v neposlední řadě jsou to i hnojivá, která máme k dispozici. Méně dusíku je někdy více Z ovocných plodin jsou na dusík náročné...

Přečíst
Trávníkové hnojivo? Čím dál větší alchymie!
Říj27

Trávníkové hnojivo? Čím dál větší alchymie!

Letošní mírná zima oproti té minulé byla výrazně mírnější a projevilo se to i na stavu trávníků teď na jaře. Většina dobře udržovaných trávníků přežila zimu bez úhony ( na rozdíl od té minulé, kdy celkem dost „řádila“ sněžná plíseň) a po běžné jarní údržbě přišel čas na jejich hnojení. Správné hnojení trávníku je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivní celkový stav a dojem ze souvislé travní plochy. Pokud...

Přečíst
Vápnění aneb zapomenuté způsoby hnojení
Říj27

Vápnění aneb zapomenuté způsoby hnojení

Ve srovnání s ostatními rostlinnými živinami je obsah vápníku (Ca) v půdách všeobecně vyšší. Velká část vápníku v půdě je však v těžce rozpustné formě. Objevuje se v mřížce minerálů nebo v solích. Zvláště z mřížky minerálů se. jen velmi pomalu uvolňuje působením zvětrávacích procesů. Tento vápník má proto pro přímou výživu rostlin právě tak jako pro utváření půdy malý význam.V půdách na vápník bohatých tvofí největší díl hlavně...

Přečíst
Hnojení ovocných stromů
Říj27

Hnojení ovocných stromů

Pro většinu zahrádkářů je nejdůležitější živinou dusík, protože se jím dá rychle ovlivňovat růst a kvetení ovocných stromů. Při hnojení však nelze přehlédnout, že je v našich podmínkách nejpohyblivější a nejméně stálou živinou. Tato vlastnost způsobuje, že při hnojení dusíkem vznikají v praxi problémy. Je proto i řada názorů, zkušeností a doporučení, jak tuto výživu zajišťovat. Rozdílné je čerpáním dusíku u jabloní během roku:...

Přečíst
Fosforečná hnojiva – základní a nenahraditelná
Říj25

Fosforečná hnojiva – základní a nenahraditelná

Podobně jako dusík, hraje i fosfor prvořadou úlohu v látkové výměně. Zabezpečení vysoké úrovně fosforečné výživy je jednou z nejdůležitějších podmínek vysokých úrod. Fosfor je nezbytně nutný pro vývoj generativních orgánů. Brzdí rostliny v příliš bujném růstu, vyvolaném nadbytkem dusíku. Fosforečná hnojivá obsahují kromě hlavní živiny — fosforu — i další prvky. Významný je zejména výskyt vápníku v řadě fosforečných hnojiv. Například...

Přečíst