Jak založit kompost ?

Hmotu, z které zamýšlí zahrádkář vyrobit kompost, odebírá zpravidla ze zahrady nebo z okolí domácnosti či rekreačního objektu ve formě různého odpadu, převážně rostlinného původu. Jde o přísun dost různorodého materiálu, který kromě toho nezískáme najednou. Vše, co se přirozenou cestou rozkládá a co jinak nemůžeme zužitkovat, shromažďujeme a postupně ukládáme na vyhlédnuté, co možno nenápadné místo. Se skládkou začneme kdykoli během roku. Je dobré skládku komostu ohradit aspoň ze 2 stran stěnami z latěk řídce osazenými. Materiál stejnoměrně rozprostíráme a prokládáme tenkou vrstvou zeminy. Neváháme kompostovat i vadné ovocné produkty, byť i nahnilé, samozřejmě s příměsí vápenného prachu. Nepodceňujeme ani malé množství dřevité hmoty, např. krátce nasekaná dřívka z průklestu rybízu, angreštu nebo i ze zkrácených letorostů jád rovin či peckovin. Má význam zejména k vytvoření průduchů v nahromaděném materiálu během tlení. Před použitím ponecháme klestí úplně uschnout, aby zetlelo. Navrstvenou skládku zakončíme listím shrabaným na podzim, přikryjeme zemí a ponecháme v klidu až do pozdního jara.

 

Asi v polovině května, kdy nám zahrada opět poskytuje zelený plevel a vysečenou neužitečnou trávu, zakládáme vlastní kompost na jiném místě, když jsme si předem připravili hrazení. Kompost vrstvíme do tvaru nízkého hranolu s obdélníkovou základnou, a to tak, že ohradíme všechny 4 svislé strany. Délka kratších (čelních) stěn asi 1,25 m. Osvědčuje se hrazení ze samostatných tyček, které v koncích (rozích) přes sebe vodorovně postupně s přibývající kom-postovanou hmotou klademe. Je to levné a jednoduché provedení, které se dá snadno stavět i rozebírat, a co je důležité, že je lze použít po řadu let. Konce tyček je ovšem zapotřebí opatřit zarážkami , aby se hrazení nerozlézalo . Hrazení se tak obejde bez opěrných kůlů, je vzdušné a možno tvrdit, že i po stránce estetické nepůsobí kompost špatným dojmem. Jako materiálu použijeme přírodní oloupanou kulatinu nebo dřevěná prkna či hranoly. Na první pohled je zřejmé, že tyče s kruhovým profilem jsou co do pootočení kolem podélné osy labilní. Tato dočasná závada se po nakladení kompostu dovnitř hrazení ihned odstraní, a to vlivem tření tyčí o zeminu i opěrné špalíky. Ostatně spodní oblinu tlustších konců dřevěné tyčoviny můžeme s výhodou otesat do roviny. Máme-li pro stavbu hrazení po ruce materiál hraněný, postačí namísto špalíčků zhotovit v koncích tyčí zářezy (hranaté žlábky), pouze na jedné vrchní ploše. Dbáme, aby zářezy nebyly hluboké,neboť jinak bychom zbytečně zmenšovali mezery mezi tyčemi a tím současně žádoucí přístup vzduchu.

 

Kompostovaný materiál odebíráme odkopem z loňské, již z části zetlelé zásoby (skládky), kterou jsme od léta nashromáždili, jak výše uvedeno. Dávky prokládáme mladou zelení i ji-ným vhodným materiálem, je-li po ruce. Přihnojovat můžeme kompost dusíkatými hnojivy přírodního typu – třeba mletou rohovinou. Podle potřeby vápníme. Práci si rozdělíme tak, aby-chom do poloviny července měli kompost navršen. Po třech měsících hrazení rozebereme a uskladníme . Mnohdy je v tu dobu kompost již tak vyzrálý, že jje můžeme používat ihned pro podzimní, a zbytek pro jarní hnojení. Kompost odebíráme opět podkopem,

Autor: Zahradni-hnojiva.cz

Sdílej článek na