Jak udělat hezký okrasný trávník ?

„Vypěstovat pravý „anglický“ trávník je kus kumštu”. Tak asi by se vyjádřil Karel Čapek. A měl by tisíckrát pravdu. Opravdu dlužíme našim okrasným trávníkům víc, než tušíme, jak v předseťové přípravě půdy, tak i co se týče směsí trav, vlastního výsevu a zejména pak celého systému další údržby (pravidelnosti a soustavnosti kosení a přihnojování, případně provzdušňování, válení, zavlažování apod.). Je sice pravda, že i na málo připravené půdě, na níž jsme jen tak rozhodili co nejhustěji nakoupenou univerzální parkovou směs jakýsi trávník vyroste a vznikne určitá zelená plocha, i když ho posečeme jen dvakrát za rok. Ale srovnejme si takový trávník s pažitem správně založeným a správně soustavně udržovaným. Rozdíl ve výsledku bude obdobný, jako kdybychom např. rozhodili část sadbových brambor, jen tak volně na půdu a nechali je přírodním silám a část zasadili a ošetřovali jak náleží. Volně rozhozené brambory by též nějak zakořenily a rostly, ale výsledky, tj. ten užitek, který očekáváme, by přinesly jen dobře vysázené a dobře ošetřované.
Okrasný trávník potřebuje stejnou péči a pravidelnost. Zvykneme-li si okrasný trávník jednou týdně pokosit na výšku 4 cm rotačním či vřetenovým, dobře nabroušenou sekačkou a jednou měsíčně přihnojit dusíkatým hnojivém (např. ledkem amonným s vápencem) a vždy na podzim pohnojit plným hnojivem jako je např. NPK nebo Cererit, zjistíme již po 3 letech, že jen těmito základními prostředky spolu s pravidelností a soustavností se vzhled a stav našeho okrasného trávníku pronikavě zlepšil.

Jak na okrasný trávník ?

Problematika okrasných trávníků Je velmi široká a zajímavá a nelze ji v jednom krátkém článku obsáhnout.Především nám musí být jasno, jaký typ trávníku chceme pěstovat. Dnes jsme si zvykli dělit trávníky na dvě velké skupiny, pomineme-li základní dělení na trávníky zemědělské čili produkční a nezemědělské čili technické. Podle intenzity ošetřování tedy rozeznáváme trávníky extenzívní, kosené 2—3X za rok a hnojené existenčním minimem a trávníky intenzívní, kosené 15—20 X roč1 ně a hnojené vyššími dávkami průmyslových hnojiv. Na jaře je dobré zevrubně prohlédnout vzhled a stav trávníku a stanovit diagnózu, podle které uděláme ozdravující zásahy. Nikdy nechybíme, vyhrabeme-li důkladně ostrými železnými hráběmi stařinu a zplstnatělé zbytky pokosené trávy.
Pokud máme trávník zamechovaný, svědčí to jednak o malé zásobě živin v půdě nebo je trávník příliš zastíněn nebo má stále mnoho vlhkosti. Můžeme se na jaře setkat i s tím, že se vlivem mrazů půda s travním drnem do jisté míry nadzvedla. Pak je nutné jarní přiválení. Je-li trávník příliš zaplevelený, rozhodneme se pro jeho celkovou obnovu. Musíme ho ovšem zorat nebo zrýt plochu již na podzim. Vhodné selektivní herbicidy pro trávníky ( SYS 67 RAMEX, AMI-NEX, ANITEN ,FANERON) totiž nebývají vždy úplně ideální řešení. Po mechanických operacích přichází na řadu první jarní pohnojení trávníku, nejlépe rozhozem rychle působícího. granulovaného ledkového hnojiva. Jaké dávky máme svému okrasnému trávníku odměřovat? U hnojení trávníku Záleží pochopitelně na tom, v jaké „vyživovací’ kondici máme půdu. Nicméně soustavným kosením a hrabáním odnímáme půdě živiny a je tedy logické, že je půdě musíme opět vrátit zpět. Začne-li trávník ztrácet barvu — je-li žlutavý (nikoliv vlivem sucha) a pomalu roste, je to většinou známkou podvýživy. Je na místě otázka, jak mnoho hnojit a čím? V různých návodech najdeme různé rady. V zásadě nechybíte, budete-li hnojit přibližně podle této tabulky:

Měsíc Extensivní trávníky Intentivní trávníky

duben—květen

0,3 kg N/100 m2

0,5 kg

N/100 m2

červen

0,4

kg

N/100 m2

srpen

0,5 kg N/100 m2

0,3

kg

N/100 m2

září

0,4 kg P2O5/IOO m2

0,4

kg

N/100 m2

0,8 kg K2O/IOO m2

0,4

kg

P2O5/IOO m2

0.8

kg

K2O/IOO m2

(N = dusík, P = fosfor, K = draslík)
Pro tuto recepturu je pak nutno převést uvedené dávky čistých živin (N, P2O5 (oxidk fosforečný) a K2O (oxid draselný) na dávky konkrétního hnojivá, obsahující jen určité procento čistých živin. V současné době se doporučuje používání ledku amonného s vápencem (30% N), superfosfátu (18 % P2O5) a draselné soli (40% K2O). Známe li tyto údaje, snadno sestavíme další tabulku, která nám poví, kolik kterého hnojivá pro náš okrasný trávník musíme každoročně obstarat:

 

0,3 kg čistého N/100 m2

1,0 kg ledku amonného s vápencem

0,4 kg

=

1,3 kg

0,5 kg

1,6 kg

0,6 kg

=

2,0 kg

0,4 kg čistého P2O5/IOO m2

2,2 kg superfosfátu

0,8 kg čistého K2O/IOO m2

=

2,0 kg 40% draselné soli

Hnojení okrasného trávníku se nedá ošidit

Jak již bylo řečeno, osvědčují se nejlépe hnojivá v granulované formě. Odváženou dávku rozhazujeme většinou ručně nejlépe dvěma směry vzájemně na sebe kolmými. Každá nepravidelnost v rozhozu hnojivá je záhy patrna na vzrůstu pažitu (tmavěji zelená tráva vyššího vzrůstu). Jistě by bylo užitečné použít mechanické rozmetače zabezpečující mnohem pravidelnější rozptyl hnojiv, než je možno udělat ručně.
Pro podzimní hnojení okrasných trávníků používáme nejen rychle působících ledkových forem dusíkatých hnojiv, ale i hnojivá pomalu působící, pomaleji se v půdě rozkládající. Takové pohnojení „do zásoby” děláme při poslední dávce hnojivá (v září) a můžeme tak učinit ve formě plného hnojivá, jakým je NPK nebo Cererit.
Kolem údržby trávníků existuje řada otázek a návazností, které ale v jednom článku nelze rozvést. Je třeba si uvědomit, že rozdíl mezi dobrým a špatným trávníkem způsobuje většinou rozdílná úroveň péče, kterou jim věnujeme. Ovšem ani správně vykonávaná údržba nemůže napravit nedbale založenou travnatou plochu (tj. spádové poměry, prolákliny, špatnou drenáž, jde-li o vlhčí polohu ap.) a stanovištně nevhodný sortiment trav v použité travní směsi.

Autor: Zahradni-hnojiva.cz

Sdílej článek na