Hnojení vinné révy

Střední odběr živin u vinné révy činí 120 g N, 18 g P a 100 g K na 10 m2. Půdní reakci vyžaduje neutrální až slabé alkalickou. Před výsadbou vinné révy je nutné meliorační hnojení v dávkách na 10 m2 1,5-2,0 kg Thomasovy moučky nebo mletého fosfátu, 1,0-2,0 kg 40 % draselné soli a 6,0-8,0 kg mletého vápence. Hnojení hnojem nebo kompostem v dávce 50-60 kg na 10 m2 se doporučuje jednou za tři roky, vápnění jednou za 5 až 6 let dávkou 3,0-4,0 kg mletého vápence. Organická a vápenatá hnojiva zapravujeme na podzim.

Fosforečná a draselná hnojiva zapravujeme na podzim, kdežto dusíkatá až na jaře (asi v polovině května). Na leh­kých písčitých půdách se doporučuje zapravit před pučením jen 2/3 dávky dusíku a 1/3 až 10 dní před květem.

Z dusíkatých hnojiv dáváme přednost síranu amonnérnu (nebo ledku amonnému s vápencem), který aplikujeme v dávce 0,5 kg (nebo 0,33 kg) na 10 m2. K úhradě fosforu používáme superfosfát v dávce 0,5 kg na 10 m2 a k úhradě draslíku síran draselný v dávce 0,35 kg nebo reformkali v dávce 0,70 kg na 10 m2.