Zapomenutá hnojiva – Reformkali

Speciální draselné hnojivo Reformkali obsahuje 26% čistého drasla z poloviny ve formě síranu draselného, z poloviny ve formě chloridu draselného, dále 26% síranu hořečnatého, 8% síranu vápenatého a maximálně jen 12,5% chloru. Je to bílá až šedá jemnozrnná sůl, která se dá při uskladnění v suchu dobře uchovat.

Reformkali je speciální hnojivo pro brambory, všechnu zeleninu, ovoce, bobuloviny, vinnou révu, chmel a tabák, tedy pro všechny kultury citlivé na chlor. Působí na tvorbu plodů s jakostní rostlinnou substancí, vysokou výživnou hodnotu a dobrou chuí. Posiluje rostlinu proti napadení škůdci a proti suchu. Je účelné rozhodit je pokud možno záhy, aby srážky měly čas rozdělit draslo v půdě. Může však být použito též jako hnojivo na list, protože není nebezpečí, že rostliny najdou příliš vysokou koncentraci chloridů v horní vrstvě půdy. »Reformkali« dává rostlině potřebné vysoké dávky drasla, zejména u zeleniny a ovocných stromů, bez sou-časného přínosu příslušného množství chloru, které by vzhledem k jakosti výpěstků mohlo být nežádoucí. Dále vylučuje použití »Reformkali« nebezpečí, že silným draselným hnojením budou vyvolány škody z nedostatku hořčíku.

Hnojení zeleniny

Polní i zahradní zeleniny jsou velmi intensivní plodiny, které odebírají půdě značná množství živin. Všechny druhy zelenin kladou proto vysoké nároky na hnojení. Při hnojení draslem je třeba dbát toho, aby draselné hnojení nejen stupňovalo výnosy, nýbrž též zlepšovalo jakost a trvanlivost zeleniny. Pro cibuli, salát a okurky doporučují se draselné dávky 3 až 5 kg Reformkali na 1 ar. U kořenové zeleniny, špenátu a chřestu je třeba zvýšit tyto dávky na 4 až 6 kg na 1 ar. K rajčatům se doporučuje dát 6 až 8 kg Reformkali na 1 ar, pro zelí, kapustu a celer 6 až 10 kg na 1 ar.

Hnojení ovocných stromů

Velká část ovocných stromů je nesporně podvyživena a opožděna ve vývoji. To se projevuje stále více v silné citlivosti stromů vůči nepříznivým vlivům podnebí a půdním poměrům (sucho, mrazy a pod.). Nedostatečná vyzrálost dřeva, chybějící jistota výnosů, podřadné ovoce a upadající výnosy jsou následkem nedostatečného hnojení. Jistota ovocných sklizní je dobře zaručena používáním draselných solí s obsahem hořčíku, zejména Reformkali. Draslo a hořčík podporují vyzrávání dřeva, obohacování stromů reservními látkami, jakož i tvorbu plodonošů. Žloutenka (chlorosa), často pozorovaná u ovocných stromů, bývá zhusta nemocí z nedostatku hořčíku. Ovocné sady, zásobené draselnými solemi obsahujícími hořčík, přestojí velmi snadno letní období horka. Množství plodů se stupňuje, ovoce má živější zbarvení a je bohatší na cukr a aromatické látky, je zdravější, trvanlivější a lépe chutná. Je třeba použít na 1 ar 5 až 6 kg Reformkali, při čemž největší spotřebu má ovoce jádrové; avšak i u peckovin a bobulovin se doporučuje použít dostatečných dávek, má-li být zabráněno ztrátám na výnosech.

Hnojení draselným hnojivém Reformkali při správném zpracování půdy a pečlivém a důkladném potírání škůdců ovlivní příznivě vývoj zdra¬vých, trvanlivých a chutných plodů, prodlouží život ovocných stromů a zajistí vyšší sklizně jakostní zeleniny.

Autor: Zahradni-hnojiva.cz

Sdílej článek na