K čemu slouží močovina ?

Bílkoviny jsou nejdůležitější a také nenahraditelnou součástí potravy savců. Všimneme-li si elementárního složení bílkovin, pak je v průměru toto: uhlík 50—55 °/o, kyslík 19 až 24 %, dusík 15—19 %, vodík 6,5 až 7,3 %, síra 0,2—2,4 %. Některé bílkoviny obsahují ještě fosfor, železo, jód, měď aj.
Přirozeně, že veškeré prvky obsažené v bílkovinách se v potravě plně nevyužijí a savci se jich zbavují výkaly a močením. Přebytečný nevyužitý dusík odchází z těl savců převážně v moči. (Tak např. lidská moč obsahuje 2—2,4 % močoviny, to jest látky, která jest chemickým složením diamidem kyseliny uhličité, resp. karbamidem CO [NH2/2]).

Je nutné si ujasnit pravý význam tří různých slov, které pzahrádkář často vzájemně zaměňuje: moč, močůvka a močovina.

Močí rozumíme tekutinu, kterou se savci močením zbavují přebytečného dusíku. Dusík je obsažen převážně ve formě chemické sloučeniny, kterou nazýváme močovinou.
Močůvka je v podstatě rozložená (zkvašená) moč ustájených domácích zvířat, která je již více nebo méně zředěná vodou, ať již ze splachování nebo dešťovou.
Močovina je chemická látka, která je diamidem kyseliny uhličité CO (NH2/2). Obsahuje 44 až 46 % dusíku. Je to tedy vedle kapalného čpavku nejkoncentrovanější průmyslové dusíkaté hnojivo.

 

Vyrábí se průmyslově ve formě bílých, nebo slabě nažloutlých až narůžovělých krystalků a granulek – viz hnojivo močovina. Amidová forma dusíku v močovině působí pozvolně, neboť musí být půdní bakteriální činností převedena nejprve do přijatelných forem, tj. na formu čpavkovou, popřípadě až na ledkovou. Je jí možno použít na všech půdách, neboť její fyziologická reakce je neutrální. Po využití dusíku nezanechává v půdě žádné zbytky.
Musíme ale přihlížet k tomu, abychom močovinu nepoužívali na pů¬dách zamokřelých, biologicky málo činných, neboť rozklad močoviny a uvolnění dusíku je odvislé od biologické činnosti půdy.
Nedoporučuje se též její použití v lehkých propustných půdách s větším množstvím dešťových srážek, neboť při její velmi snadné rozpustnosti může být z půdy vyplavena dříve, než-li je její dusík převeden do přijatelných forem. Močovina je hnojivo na objem velmi lehké. 60 kg močoviny zaujme týž prostor jako 100 kg síranu amonného. Jest však hnojivém silně koncentrovaným, neboť 1 kg močoviny vydá tolik dusíku jako skoro 3 kg ledku vápenatého.
Vzhledem k velmi snadné rozpustnosti ve vodě, používá se močoviny výhodně k mimokořenové výživě v ovocnářství tj. k postřiku na list. Roztoky však nemají být koncentrovanější, než 0,6 %. Postřikuje se po odkvětu stromů. Postřik se může míchat výhodně se sirnatými postřiky.Postřiky na list mají zvláštní význam v době sucha, když je kořenová činnost omezena. Zvláště se osvědčil postřik močovinou při omezené listové činnosti sviluškou, kdy bylo použito postřiku 0,6 % močoviny v kombinaci s 0,3 % aracidu. Dosáhlo se vynikajících výsledků. Obnovila se plně činnost chlorofylu, sviluška byla po třetím postřiku úplně ničena, list se znovu sytě zazelenal

 

Autor: Zahradni-hnojiva.cz

Sdílej článek na