Jak správně hnojit zeleninu
Říj24

Jak správně hnojit zeleninu

Jeden z hlavních činitelů rozhodujících o výsledku pěstování zeleniny je úrodnost půdy nebo zeminy, která je z valné části závislá na obsahu humusu. V půdě se nachází humus živný a trvalý. Živný po zmineralizování je zdrojem živin, zatím co trvalý humus je rozhodující složkou půdní jímavosti pro vodu a dodávané živiny v průmyslových hnojivech. Právě účinnost a využitelnost živin z průmyslových huojiv je značně závislá na jímací...

Přečíst
Hnojení jahod
Říj24

Hnojení jahod

Posklizňovému ošetřování jahodníků, zvláště odrůdám stále plodícím a špalírovým (nesprávně popínavým jahodám ) musíme věnovat zvýšenou pozornost. Je rozdíl mezi opakovanou plodností čili remontantností a stálou plodností. Jednou plodící odrůdy se připravují na plodnost celý rok, kdežto remontantní a stále plodící odrůdy mezi něž patří i špalírové, poněvadž u nich přeměňují pupeny dvakrát v roce (popřípadě neustále). Musá být s ohledem...

Přečíst